Avustajakoirien itsekoulutusprojekti

Avustajakoira ry:n Avustajakoirien itsekoulutusprojekti

 

Avustajakoirien itsekoulutusprojekti on lokakuussa 2016 käynnistynyt projekti. Projektin tavoitteena on auttaa avustajakoiraa tarvitsevia ihmisiä kouluttamaan itselleen avustajakoira. Projektiin mukaan valitut koirakot saavat apua oman koiransa kouluttamiseen kotipaikkakunnan lähellä asuvalta kouluttajalta. Koulutusta järjestetään yksilöllisen tarpeen mukaan enintään muutamia kertoja kuukaudessa. Kouluttaja tapaa koirakkoa säännöllisesti ja auttaa heitä harjoittelemaan monipuolisesti erilaisissa ympäristöissä, sekä tilanteissa, jotka tulevan avustajakoiran tulee hallita.

Projekti on käynnistynyt tarpeesta helpottaa avustajakoirapulaa ja lyhentää jonoja avustajakoiran saamiseksi. Projekti ei pyri kilpailemaan virallisen avustajakoirien koulutustahon kanssa, vaan Avustajakoira ry pyrkii ainoastaan helpottamaan avustajakoirapulaa ja tarjoaa mahdollisuuden kouluttaa omasta koirasta avustajakoira, sellaisille avustajakoiran hakijoille, jotka hyötyvät avustajakoiran käytöstä arjen apuna ja ovat motivoituneita kouluttamaan itselleen avustajakoiran projektin tuella.

Avustajakoiran itsekoulutus saattaa olla hyvä vaihtoehto sellaiselle avustajakoiraa tarvitsevalle henkilölle, joka tulee yleisesti hyvin toimeen koirien kanssa, on motivoitunut kouluttamaan itselleen avustajakoiran ja on valmis sitoutumaan koulutusprojektiin 1-2 vuoden ajaksi. Myös aiemmasta koirakokemuksesta saattaa olla hyötyä. Koulutusprojektin kesto vaihtelee yksilöllisesti riippuen koulutettavasta koirasta ja koiraa kouluttavan henkilön elämäntilanteesta sekä siitä kuinka paljon hän voi käyttää aikaa koiransa kouluttamiseen.

Vaihtoehtoisena toimintamuotona on hakea projektin kautta ulkopuolisen tahon alkukouluttamaa koiraa. Tämä vaihtoehto voi sopia sellaisille avustajakoiraa tarvitseville henkilölle, jotka eivät vammansa tai sairaudensa vuoksi pysty hoitamaan ja kouluttamaan koiraa aivan pikkupennusta lähtien. Tällöin kouluttaja hoitaa ja kouluttaa koiraa noin vuoden ikäiseksi. Läpäistyään luonnetestin koira siirtyy tulevalle käyttäjälle loppukoulutukseen, jonka tavoiteena on käyttöönottotestin läpäiseminen. Loppukoulutuksen aikana käyttäjä saa koulutusapua projektin kautta. Koiran tuleva käyttäjä vie koiran itse aikaan käyttöönottokokeeseen. Ulkopuolisen tahon alkukouluttamaa koiraa saattaa kuitenkin joutua jonottamaan, sillä toimintamuoto on melko uusi ja näiden koirien koulutus on pienimuotoista. Näiden koirien omistusoikeus säilyy Avustajakoira-Assistenthund ry:llä koko koiran työiän ajan. Koiran käyttäjä on koiran haltija.

Avustajakoirina käytetään pääosin labradorinnoutajia, koska niiden luonne, koko ja muut ominaisuudet soveltuvat hyvin avustajakoiran tehtäviin. Itsekoulutettava avustajakoira voi olla myös muun rotuinen, kunhan se luonteensa ja kokonsa puolesta soveltuu hyvin avustajakoiran työhön.  Avustajakoiraksi koulutettavan koiran tulee olla: rekisteröity, tunnistusmerkitty (sirutettu), perusterve, luonteeltaan avoin, sosiaalinen, tasapainoinen ja keskittymiskykyinen, työhaluinen, helposti motivoitava sekä ääni- ja alustavarma. Lisäksi koiran on myös osattava rauhoittua.

Kaikkien avustajakoirien myös itsekoulutettujen tulee täyttää samat kriteerit saadakseen virallisen avustajakoirastatuksen. johon kuuluu luonnetesti, käyttöönottokoe, terveystarkastukset sekä joka toinen vuosi suoritettava osaamisarvio siihen asti kun koira täyttää 10-vuotta.  Ennen virallisen avustajakoirastatuksen saamista myös itsekoulutettava koira tulee kastroida tai steriloida, lonkat ja kyynärät tulee röntgenkuvata ja koiran on läpäistävä kattava terveystutkimus.

Kaikki avustajakoirat koulutetaan positiivisen vahvistamiseen perustuvalla koulutustavalla. Positiivinen vahvistaminen tarkoittaa, että koiraa palkitaan oikeista suorituksista, jolloin haluttu käytös vahvistuu. Ei toivottu käytös jätetään huomioimatta. Positiivisessa vahvistamisessa on suositeltavaa käyttää apuna ehdollista vahvistetta eli merkkiääntä (esimerkiksi naksutinta) tai sanaa (kuten "Hyvä"), joka kertoo koiralle tarkasti mitä siltä vaaditaan palkkion saamiseksi. Ehdollinen vahviste voi siis olla erityinen merkkiääni tai sana, jonka merkitys "teit oikein, palkkio on tulossa" on ensin opetettu koiralle. Avustajakoira ry:n itsekoulutusprojektiin mukaan valitut koirakot sitoutuvat käyttämään koulutusmetodina positiivista vahvistamista.

Ennen itsekoulutusprojektiin hakeutumista hakijan tulee täyttää Invalidiliitto ry:n avustajakoirahakemus. Lisäksi hänen tulee käydä Invalidiliitto ry:n järjestämässä avustajakoirahaastattelussa. Tämän jälkeen avustajakoiran hakijaksi hyväksytty ja oman koiran kouluttamisesta kiinnostunut henkilö voi täyttää Avustajakoira ry:n itsekoulutusprojektin asiakashakemuksen. Asiakasvalintoja tehdään hakemusten perusteella muutaman kerran vuodessa. Koulutukseen valitulle koirakolle nimetään kouluttaja, joka neuvoo, auttaa ja tukee koiran koulutuksessa.

 

Lisätietoja itsekoulutusprojektista antavat:

Projektityöntekijä Mari Koivisto; mari.koivisto@avustajakoira.fi; p.040-5507226 

Puheenjohtaja Pauli Ritola; puheenjohtaja@avustajakoira.fi; p. 0400- 453 920